Трибуна / История / Църква на 179 години в Прилеп носи името „Свето Благовещение Богородично“
Царски_двери

Църква на 179 години в Прилеп носи името „Свето Благовещение Богородично“

На Благовещение искаме да ви запознаем с един любопитен факт – в град Прилеп, Македония, има една църква, която става на 179 години. Тя се нарича „Свето Благовештение Богородично“, и е завършена и осветена от Герасим Пелагонийски през 1838 година. Дело е на майсторите Коста Лауца и Христо Тасламичев. Църквата е под управлението на Преспанско-пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Представлява трикорабна триапсидна базилика без купол. Има дължина от 32 m, широка е 26 m и е висока 9 m. Общата площ на храма е около 475 m2. Колонадите на нартекса поддържат галерията на втория етаж и завършват с параклис на изток. Средният кораб е засводен, а страничните са с плоски тавани. Голямата олтарна апсида е в източния край, а другите две по-малки се намират странично. Във вътрешността на църквата се намират 186 икони, които са обявени за паметници на културата. От надписите и стила може да се допусне, че иконите са изработени от три групи иконописци – майстори от Прилеп, Крушево и дебърския край. Някои от иконите са на зографа Николай Михайлов от Крушево, както и икони на А. Цугаро. Иконата на Света Богородица на южния аналой е подписана от Анастас Зограф от Мецово и датирана в 1839 г. На същия зограф могат да е припишат и иконите на Свети Спиридон, надписана „1839 сіѧ икону приложи еснафъ самарџиски завѣчни споменъ“, шест икони от 1838 г. – на Свети Никола, Свети Димитър, Свети Георги, Света Богородица, Исус Христос и Свети Йоан Кръстител и икона на Св. св. Петър и Павел с надпис „Сіѧ икони приложи естанъ дукмеџискй и калаџинскіи и кантаржискй и коачки 1840“. Част от останалите икони са на Успение Богородично и Възнесение Богородично – и двете от 1847 г., Свети Трифон с надпис „Сіѧ ікона приложи еснафъ Бачеванџиски завѣчни споменъ: 1856“, Свето Благовещение с надпис „Сиѧ икона пріложи Наумче Ристе Петковъ Паралоски ѿ Конѧри за вечни споменъ: 1856“, Възкресение Лазарово „Сіѧ ікона приложи еснафъ алачкіи, за вѣчныйспомен: 1859“./източник , снимка

Коментирай!

Loading Facebook Comments ...

Коментирай

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Моля, въведете символите в полето!

Please type the characters of this captcha image in the input box