Трибуна / Бърз коментар / СЪЗДАВАТ РЕГИСТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

СЪЗДАВАТ РЕГИСТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Нов регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ще заработи от утре, 1 ноември 2016 г., към сайта на Министерството на образованието и науката. На адрес: http://iropk.mon.bg ще бъдат публикувани всички обучителни програми, от които учителите и училищата могат да избират. В регистъра ще има информация за обучаващата организация и програмите, които предлага, формата и продължителността на обучението. Всяка организация ще обяви какви сертификати предлага, както и броя квалификационни кредити за всеки курс. Според новия Закон за предучилищното и училищното образование и държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, те трябва да взимат минимум 3 кредита на всеки 4 години. Обучителните организации ще подават заявления от 1-во до 15-о число на месеците ноември и април всяка година.

Коментирай!

Loading Facebook Comments ...

Коментирай

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Моля, въведете символите в полето!

Please type the characters of this captcha image in the input box