Трибуна / История / Институтът за български език става на 75 години
Написаното-остава

Институтът за български език става на 75 години

На 15 май 2017 година Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ ще отбележи 75 години от своето основаване. По случай празничното събитие ще бъдат проведени няколко специални събития:

Международна юбилейна конференция
Тематиката на конференцията обхваща въпроси, свързани със съвременния български език, българската лексикология и лексикография, терминология и терминография, историята на българския език, българската диалектология, етимология, ономастика и етнолингвистика, общото и съпоставително езикознание, компютърната лингвистика. Участници в конференцията са изследователи от Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, както и от различни научни центрове в Русия, Украйна, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Румъния, Норвегия, Литва, Италия. В докладите ще бъдат представени едни от най-значимите проекти на Института за български език, ще се дискутират нови подходи в науката за българския език и обучението по български език.

Кръгли маси
В рамките на конференцията ще се проведат две кръгли маси:
– „Нови подходи в езиковедската българистика“ (15 май 2017 година от 16 часа);

– „Нови подходи в обучението по български език“ (16 май 2017 година от 16 часа).

Участници в кръглите маси са изследователи от Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“.

Изложба „Личности в българистиката“
Изложбата „Личности в българистиката“ ще бъде открита на 15 май 2017 година в 10:30 часа в централното фоайе на сградата на Българската академия на науките и ще бъде на разположение за посетители до 28 май 2017 година. Изложбата представя: акад. Владимир Георгиев, акад. Стефан Младенов, акад. Валентин Станков, чл.-кор. Любомир Андрейчин, проф. Йордан Заимов, проф. Кирил Мирчев, проф. Йордан Пенчев, проф. Стойко Стойков, проф. Тодор А. Тодоров, проф. Кристалина Чолакова.

Коментирай!

Loading Facebook Comments ...

Коментирай

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Моля, въведете символите в полето!

Please type the characters of this captcha image in the input box