Трибуна / Теми / ГРАНИЦИТЕ НИ ДЕЛЯТ САМО ИЗКУСТВЕНО, ИНАЧЕ СМЕ ЕДНО ЦЯЛО
Границата разделила къщата на две през 1912 г
Границата разделила къщата на две през 1912 г

ГРАНИЦИТЕ НИ ДЕЛЯТ САМО ИЗКУСТВЕНО, ИНАЧЕ СМЕ ЕДНО ЦЯЛО

Маке­донският научен институт представи пос­мъртно книга­та „Западните българи“ на исто­рика Методи Петров. Книгата е издадена по повод 90-годишнината от рождението на учения и представлява събрани в едно книжно тяло излезлите през 1995 г. и 2003 г. две книги „Национал – ноосвободителното движение в Западните покрайнини/1919­ – 1934/“ и „ВЪРТОП“. За това го­лямо начинание имат заслуга близките на автора, най-вече не­говият син, историкът Веселин Методиев, и Македонският научен институт в София.

В произведенията на Петров като тънка червена линия твърдо върви една теза – ние всички на Балканите сме едно цяло и не може да бъдем разделяни на едни или други. Може след десетилетия да сме позабравили откъде сме тръгнали и защо, но не само душевността ни е идентична, а и местата, на които сме живели, живеем или ще живеем, са наши общи и това ни обединява още по-здраво.

Струва си да бъдат прочетени книгите на Методи Петров. За доказателство ще приложа един негов спомен за това как изкуствено създадените граници разрязват дори една стая в къщата на семейство от трънското село Банкя, но това е само на пръв поглед. Никой и никога не може да раздели хората с еднаква народопсихология.

„Помагах да се сни­ма филм за Западните покрай­нини. …Предложих пътьом да се отбием в с. Банкя, Трънско. Там бяхме посрещнати много мило от властите и граничарите. Два­мата граничари и учител-пенсионер, ни поведоха към края на селото, където минаваше и браздата. Изненадата и ужасът на всички бяха неочаквани. Гра­ницата минаваше през двора на един българин и прозорците на задната част от къщата гледаха само към Сърбия. В рейса, на връщане, режисьорът седна при мен, но не каза нищо за левите си убеждения. Само ме попита дали някъде по света има подоб­на граница. Като че ли няма – отговорих…“/Изполвани са част от материалите в bulgariamakedonia.net

Автор:   Марияна Маркова   

Автор:
Марияна Маркова

Коментирай!

Loading Facebook Comments ...

Коментирай

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Моля, въведете символите в полето!

Please type the characters of this captcha image in the input box