Трибуна / Бърз коментар / „ДАНЪК УИКЕНД“ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

„ДАНЪК УИКЕНД“ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

На 27 септември 2016 г. бяха обнародвани изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), свързани с облагането на личната употреба на служебни активи и влизащи в сила със задна дата от 1 януари 2016 г. Темата, по-известна в общественото пространство като „данък уикенд“, за пръв път стана обект на сериозни дискусии преди около година, когато за обсъждане бяха представени законопроекти, с които НАП ясно заяви намерение облагането на личната употреба да бъде във фокуса на бъдещи ревизии и проверки.
Последвалата бърза и остра реакция на бизнеса доведе до отпадане на текстовете от пакета промени, влизащи в сила от началото на 2016 г. В края на януари 2016 г. НАП публикува детайлно указание, относно ползването на ДДС кредит при закупуване на недвижими имоти и автомобили, използвани от служителите както за служебни, така и за лични нужди. Указанието възобнови обществените дискусии, като много специалисти определиха препоръчаните от НАП практики като неясни и създаващи предпоставки за субективно тълкуване и селективно прилагане на правилата от приходната администрация.
Дискусията продължи през цялата година като Министерство на финансите пое инициатива за въвеждане на опростени механизми за облагане на личното ползване. Резултатът са именно приетите на 27 септември промени в ЗКПО и ЗДДФЛ. Паралелно беше инициирана процедура по дерогация с Европейската комисия с цел въвеждане на опция за 50% ДДС кредит при облекчени условия във връзка с използването на превозни средства. Все още се чака разрешение от Съвета на ЕС, с което да бъде одобрено заявеното от НАП въвеждане на опростен механизъм и в Закона за данък върху добавената стойност./manager.bg

Коментирай!

Loading Facebook Comments ...

Коментирай

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Моля, въведете символите в полето!

Please type the characters of this captcha image in the input box